Menu

Kapilari

SAVREMENA TEHNIKA UKLANJANJA KAPILARA

Nova tehnika za uklanjanje kapilara vrlo je eksluzivna. Osim naše klinike primenjuje se još samo u Sao Paolu (Brazil) i Dalasu (SAD). 

Dr Dragić je hirurg koji je izvršio najveći broj laserskih zahvata na svetu. 2007. godine prvi je u našu regiju uveo lasersku operaciju i usavršio standarde za njenu primenu.

2015. godine po prvi put u Srbiji i celoj Evropi naša klinika uvodi novu tehniku za lasersko uklanjanje kapilara. Ova tehnika je "organska", tj. neškodljiva i daje bolje rezultate od prethodnih. Sa njenim sve većim uspehom dolazi do stvaranja nove grane medicine koja se naziva "venska estetika". Venska estetika je grana medicine koja se bavi isključivo estetskim aspektom kapilara. Njeni zadaci jesu postizanje maksimalnih estetskih rezultata na polju njihovog uklanjanja. Tehnologija za uklanjanje kapilara koja je stvorena poslednjih godina zaista predstavlja revoluciju u odnosu na dosadašnju opremu. Zbog novih saznanja i razvoja ove grane medicine postoji sve veća potreba za uskom specijalizacijom lekara. Razlog za to je činjenica da uklanjanje kapilara predstavlja jedan od zahtevnijih problema u medicinskoj estetitici.

TRETMAN KAPILARA

Nova tehnologija i procedura za uklanjanje kapilara u potpunosti predstavlja medicinu 21. veka. Nova dimenzija - "augmentirana (pojačana) realnost" - promenila je shvatanja o nastanku kapilara i omogućila njihovo uspešno uklanjanje. Uz pomoć ove tehnike otkriva se ceo jedan nevidljivi skup venica koje se nalaze oko kapilara i koje su uzrok njihovog nastanka jer ih snabdevaju sa krvlju. Postajući vidljive venice su idealna meta za laserski zrak koji prolazeci kroz kožu ulazi u njih i kapilare, izazivajući njihovo skupljanje i nestajanje. Ceo ovaj proces se odvija bez anestezije i uz pomoć hladnog vazduha koji anestezira povrsinu kože. Tretman ne zahteva pripreme, oporavak nakon intervencije ne postoji, takodje nije potrebno nošenje kompresivnih čarapa.

Jednom kad shvatite kvalitet ovog tretmana, ključna rec će Vam biti "uspešno" i na prvom mestu, "sigurno". 

PREDNOSTI

Naše iskustvo u lečenju proširenih vena i kapilara usko je specijalizovano i jedno je od najvećih na svetu. Međutim, ono što nas izdvaja u odnosu na druge jeste činjenica da su naše procedure "zelene", odnosno potpuno neškodljive za pacijenta.

Razlog za neuspeh dosadašnjeg lečenja kapilara leži u tome što su se doskora ovom problematikom bavile razne grane medicine odnosno specijalisti, pocevši od kardiologa, lekara opšte prakse, plastičnih hirurga, pa sve do kozmetičkih salona. Nisu postavljeni standardi lečenja, što je za rezultat neminovno imalo ograničen uspeh. Korišćene tehnike bazirale su se na tretmanu samo kapilara, ne uzimajući obzir razumevanje kompletne venske problematike i dijagnostike. Sama aparatura bila je ili zastarela ili nije bila usko specijalizovana za tretman vaskularnih promena. Koristila se i za kozmetičke tretmane kože, skidanje celulita, uklanjanje dlaka i tetovaža, kapilara itd. Isto tako, veliki broj medicinskih ustanova danas funkcioniše po principu pružanja usluga "od igle do lokomotive", pri čemu izostaje uskoprofilna stručnost za određenu granu medicine.

Jedan od primera metode za uklanjanje kapilara koja je štetna po organizam jeste skleroterapija. Ova metoda kao način lečenja koristi ubrizgavanje toksične hemijske supstance sa ciljem da se izazove zatvaranje vene. Pošto je ta supstanca u tečnom obliku, ona putuje po celom krvotoku, pri čemu oštećuje zdravi deo venske cirkulacije. Stoga je skleroterapija često praćena komplikacijama u vidu oštećenja zdravih krvnih sudova, tromboze, anafilaktičkog šoka, alergijskih reakcija i drugim. Lokalno na mestu ubrizgavanja može da dođe do stvaranja ulkusa (rana) i ožiljaka kao i hiperpigmentacija, što za posledicu može da ima trajno narušavanje estetike. Zbog svega navedenog "vensku estetiku", najmlađu granu medicine, čeka dinamičan razvoj. Kao rodonačelnik ove oblasti medicine u svetu, želim da istaknem da naša klinika oseća veliki ponos i odgovornost.

Početak stranice