Menu

Dragić

Najmodernija klinika za vensku problematiku u Evropi

Ogromno iskustvo u radu na laserskom uklanjanju obolelih vena i kapilara postavilo je dr Petra Dragića medju najcenjenije svetske stručnjake u datoj oblasti medicine

Dr Petar Dragić je jedan od najpoznatijih hirurga današnjice. Prvenstveno ga izdvajaju ogromno iskustvo u radu sa pacijentima i lečenju obolelih vena i kapilara, zatim nagrade na inostranim kongresima, kao i rad u mnogo zemalja, koji svi zajedno svedoče o njemu kao jednom od najcenjenijih stručnjaka sveta u svojoj oblasti. 

Dr Dragić je usko specijalizovani hirurg iz oblasti venske problematike i venske estetike. Tokom dosadašnje karijere stekao je svetsko iskustvo merljivo po najvisim kriterijumima i standardima. Njegov rad predstavlja najdužu seriju na svetu koju je jedan hirurg realizovao, a ujedno i jednu od najdužih serija operacija jedne bolesti. Iskustvo je stekao sa istim uhodanim timom koji ga prati na svim putovanjima u zemljama gde operiše.

On je pionir laserskih operacija vena i jedan od prvih hirurga u Evropi koji je uveo laser u operativno lečenje proširenih vena. (Prva laserska operacija u zemlji urađena je 2007. godine u Novom Sadu). Zahvaljujući njegovom zalaganju i postignutom uspehu, laserske operacije vena postale su metoda izbora u lečenju proširenih vena. Tokom poslednjih godina sve veći broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva pronalazi inspiraciju u njegovom radu i uspehu, a primena savremene venske terapije laserom postaje zlatni standard medicine 21. veka.

U želji da pruži doprinos medicini i omogući što većem broju pacijenata pristup boljem i komfornijem načinu lečenja, dr Dragić je tokom proteklih osam godina edukovao više od 100 lekara iz zemlje i inostranstva. 2009. godine Klinike "dr Dragić" proglašene su za glavni edukativni centar - "Center of Excelence" jugoistočne Evrope od strane najveće američke kompanije "Covidien" i nemačke kompanije "Biolitec". U isto vreme, dr Dragić je imenovan za glavnog edukatora, takozvanog "proktora".

Dr Dragić je osnovao tri klinike - u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci koje su specijalizovane isključivo za laserske operacije vena i vensku estetiku (kapilari). U svim ovim gradovima u dve države njegove klinike zauzimaju apsolutnu lidersku poziciju u savremenoj venskoj terapiji.

Veliki značaj njegovog rada predstavlja uvođenje nove metode za lečenje kapilara na evropski kontinent koja u osnovi ima potpuno drugačiji pristup i veći uspeh od prethodnih. Uvođenje ove metode napravilo je bazu za razvoj novog pravca sa kojim se po prvi put na medicinskoj osnovi posvećuje adekvatna pažnja načinu tretiranja i estetici problema sa kapilarima. Na ovaj način dolazi se do rešenja koji objedinjuje savremeni način lečenja vena i kapilara sa estetski najboljim rezultatima.
Dr Dragić formira idealan koncept moderne klinike za laserske operacije i vensku estetiku koja u svetu medicine ima rastući broj sledbenika i postiže sve veći uspeh. Zbog toga je on čest gost i predavač na velikim svetskim kongresima u Nemačkoj, Americi, Japanu i Brazilu, gde je i dobitnik nagrada za svoj rad. Održao je veliki broj predavanja o uvođenju i značaju laserske operacije kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona: u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Crnoj Gori i Mađarskoj.

"Od samog početka ja i moj tim bili smo orijentisani ka izbegavanju nečega što nazivamo “masovnom proizvodnjom". Princip kojim se rukovodimo jeste da radimo samo jednu stvar, stvar u kojoj smo najbolji. Ja lično operišem svakog pacijenta sa uvek istim stručnim i uhodanim timom. Svaki novi pacijent predstavlja novi izazov za postizanje boljeg rezultata. Moj mali ritual pred svaku operaciju jeste zamišljanje njenog savršenog ishoda. Povremeno se događa da pacijenti traže vezu smatrajući da ću im se na taj način više posvetiti. To je potpuno nepotrebno jer ja sam njihova najbolja veza. Imam potpuno poverenje u svoj tim."
Dr Dragić

Početak stranice